A mai kor vallása – 1913

Szerző: nevtelensz Közzétéve:

A mai kor vallása – A Névtelen Szellem kinyilatkoztatásai Eszter médium útján

ELŐSZÓ

Ne várjon senki tudományos fejtegetéseket, sem vallásos bölcselkedést; (…) Egyszerű tanácsokat és útbaigazításokat fog találni az élet fáradt vándora, melyeket ha megszívlel, hamar célhoz ér, és megpihenhet. Hamar lerakhatja felesleges terhét, aggodalmát,halálfélelmét és biztos tekintettel nézhet a cél felé, mert e kis mécs világa odavezeti őt. (…)”A mai kor vallása”, mely most még csak kéveseké, meg fogja tenni hódító körútját, felszívja a földön élő összes vallásokat, és egyesíteni fogja magában mindazokat a tanokat, melyeket az örök élet beszéde keltett életre. És akkor már nem kicsi mécsvilágként fog a földön egyeseknek világítani, hanem világot melegítő örök fény gyanánt, hatalmas sugarakat lövell a sötétség birodalmába, és elpusztít mindent, ami neki ellenáll…
„A mai kor vallásá”-val a jövő fényes, nagy vallását akarom ismertetni, mely az égből szállt alá, mert ennek a neve: Szeretet.

Névtelen Szellem

BEVEZETÉS

„Miért kell szenvedni itt a földön? (…) Miért nem vagyok én is olyan gazdag vagy hatalmas, mint más? Miért van nekem bánatom? Miért vagyok én szegény vagy beteg? Miért éppen én? (…) Hiszen az Istent igazságosnak hirdeti minden vallás (…)… te nem vétettél senkinek, nem akartál rosszat soha, és mégis neked kell szenvedni, annak pedig, aki talán szándékosan cselekszi a rosszat, (…) annak minden sikerül. Feljajdul benned az igazságérzet, (…) mert szerinted nincs igazság még a vallásban sem. (…) Csak azt kérdezem: miért születtél, és miért kell meghalnod? – Azt feleled rá: „Mert minden születik és meghal; aminek kezdete van, végének is kell lenni.” (…)
Odajutottunk, ahol megszületik az Isten fogalma, mert Ő az a valaki, akitől a kezdet származik, még pedig minden kezdet. (…) Tehát van Isten, mert van kezdet (…) aki a belőle származó kezdet folytatását is ismeri és vezeti. (…)
Az Isten tehát megvan (…) Ezzel induljunk útnak. Én elvezetlek, csak ne félj, ne türelmetlenkedj, (…) meg fogod találni te is azt a szálat, mely a mostani szenvedésed okaival megismertet.


I. A KEZDET

Tehát a kezdet Ige volt, és ez az Ige volt az Isten. Az Istentől származott minden kezdet: a világosság és az élet. (…) A szeretet teremtette az első szellemeket az ő saját fényéből és világosságából. (…) Törvény nem volt, mert a szeretet volt az uralkodó (…) a szellemek (…) szabad akarattal bírtak, és egy részük kezdett elmerülni saját munkáiba és teremtéseibe. (…) Szívük kezdett szegényedni a szeretetben. (…) Ez feltűnt nekik és kutatták az okát. (…) Megismervén az okot, egy részük (…) azon volt, hogy hibáját jóvátegye. (…) Nem így a többi. Ők igazságtalanságot láttak benne. (…) Így aztán (…) veszítettek erőben és fényben, s lassan megszületett, a gőg, az engedetlenség. (…) Kitört az első meghasonlás.

Az Úr kiközösítette őket és más világokba, napokba vitettek, (…) Az Úr azonban nem akarja megsemmisíteni az ő gyermekeit. (…) Megteremtette az embrió-szellemeket, (… akiket) a tiszta elsődök oktatták, nevelték és (…) tudatával bírtak a jó és rossz fogalmának. Ezeket helyezte el az Úr a tisztult napokon, a paradicsomokban, hogy (…) példát mutassanak a jóra az elvetemült rosszaknak, (…) azonban ez dühre és haragra ingerelte a bukottakat, (…) óriási irigységet éreztek emezek iránt (…) minden törekvésük az volt, hogy őket is romlásba döntsék, (…) ármányhoz (…) nyúltak. A bukottaknak sikerült a tiszta szellemeket (…) világaiktól elcsábítani, és velük az ellenszegülést és gőgöt megízleltetni. Azonban nem mind hajlott a csábításra. (…) Egyesek átlátták nagy tévedésüket (…) bűneiket megbánva, javulni iparkodtak. A többiek (…) szintén emelkedtek vagy estek, és (…) süllyedtek tovább. (…) Isten megszánva szegény gyermekeit, a javultakat a javulóktól, a bűnbánókat a megátalkodottaktól külön választotta. (…) Ezek a különválások új világokat hoztak létre, (…) míg a bűnösek, …mind mélyebbre zuhantak világaikkal együtt oda, hol az anyag mindig sűrűbbé, az erő egyre gyengébbé és a javulás folyton nehezebbé vált.

Így eljutottunk (…) mélyre süllyedt bolygótokra is a földre, hol a szeretet már oly kevés, és a harag, a gyűlölködés oly sok, hogy az emberiség inkább elismeri magáról, hogy állattól származott mintsem, hogy magát Isten gyermekének hinné.


II. A TESTETÖLTÉS

A föld (…) a szeretet iskolája. Ide kell jönni a szellemeknek, hogy szeretetet tanuljanak (…) a legtöbb ember még nincs messzebb a tanulásban az önszeretetnél. Ezeknek tanulni kell, (…) hogy az áldozatkész testvéri szeretetet elsajátíthassák (…) A földi élet tantárgya a szeretet, tanítója az alkalom, vagyis a sors (…) ha szenvedést hoz néked az élet, fogadd úgy, mint Isten ajándékát, amely módot nyújt neked lelked tisztításához (…) Nincs ugrás a természetben (…) a földi ember (…) már élt, ki tudja hányszor, és azért van a földön, hogy vezekeljen.


III. EMBEREK

Mindenki mást szeretne, mint ami van. Mindenki előbbre szeretne jutni, mint ahol van, és mindenki különbnek szeretne látszani, mint amilyen. Az egyik oldalon a tudósok az emberi szervezet legkisebb részéről is könyveket írnak (…) míg másfelől öldöklő fegyvereken és készülékeken törik fejüket (…) Az erős a gyengébbel viteti magát. A gazdag a szegénytől húzza el az utolsó falatot (…) Igazságtalanság, kíméletlenség, durvaság és hamisság (…) van majd mindenütt, (…) nincs ott a láthatatlan, megfoghatatlan és kikutathatatlan valami: az Istenbe vetett hit (…) Az Istenbe vetett hit az, ami megállítja az embert a süllyedésben.

IV. SZELLEMEK

Az ember testbe öltözött szellem és a szellem testétől megszabadult ember, avagy egy leendő ember. A test csak annyi, mint egy eszköz, mely lehetővé teszi a szellemnek anyagi világban való munkálkodását (…) A szellem megjelenési alakja, vagyis teste a lélek, ennek anyaga a fluid. A lélek tehát fontos, mert ez tükrözi vissza a szellem egyéniségét, jellemét … Mindennek, ami él és mozog, lelke van (…) Akinek pedig értelme, akarata és szeretete van: szelleme és lelke van. Az értelmi erők rendeznek mindent a legkisebbtől a legnagyobbig, Isten, a Teremtő akarata szerint. Az egy Isten éltető és folyton áradó kisugárzása által kél életre minden. (…) Az őrszellemek munkálkodnak a szeretet munkájában, és ők segítik a szellemeket (embereket) előre tisztulási útjukon.


AZ ÁLOM


V. ISTEN

VI. A MEGVÁLTÓ

VII. A SZERETET


VIII. DUÁLOK, HÁZASSÁG, GYERMEKEK


IX.A FÖLD, ÉS A TÖBBI BOLYGÓK

Papp Eszter (Eszter médium) Kőröshegyen született 1882 december 13-án. Élete örök példa az Isten országába vezető út keresésében, megértésében. Mert 64 év munkás élete (31 éves korától haláláig) ebben telt el – 1913 és 1977 között. „Kérjetek és adatik! Zörgessetek és megnyittatik…” Jézus Krisztusnak ez a felhívása teljesedett be életében a médiumitás által, melyet a vigasztalás angyalaival írás formájában és beszélgetve az Örök Életre elhívott emberi lelkek hazavezetésére kapott. (Molnár Szilárd)

A mai kor vallása – A Névtelen Szellem kinyilatkoztatásai Eszter médium útján

Első kiadás: 1913 Böhm Mihály
Második kiadás: 1922 Dr. Leidenfrost Sándor
Harmadik kiadás: 1936 Böhm Mihály
Negyedik kiadás 1940 Böhm Mihály
Ötödik kiadás: 1999 Molnár SzilárdKonstantin

A mai kor vallása letölthető könyv

1913 1929 1931 1934 1935 1936 1938 1939 1940 1942 1982 A kegyelem törvényvilága A mai kor vallása A Névtelen Szellem Közleményei A Névtelen Szellem Közleményei I. A Névtelen Szellem Közleményei II. A Névtelen Szellem Közleményei III. Az evangéliumi spiritizmus I. Az evangéliumi spiritizmus II. Az evangéliumi spiritizmus III. Böhm Mihály Cleveland Duáltörvény Elszórt kalászok I. Elszórt kalászok I.-II.-III. Elszórt kalászok II. Elszórt kalászok III. Eszter médium Evangéliumi Spiritizmus I-ÍII-III. hangoskönyv Hit remény szeretet kereszt Krisztus Kárma és kegyelem Megváltó Mikor a lélek ünnepel Molnár Szilárd – Konstantin Névtelen Szellem Pátkai Pál Szellemi Búvárok Pesti Egylete szeretet szeretet iskolája Titkos tanítások I. Titkos tanítások II. Titkos tanítások III.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Pinterest