A Névtelen Szellem Közleményei II. – 1931

Szerző: nevtelensz Közzétéve:

II. kötet
Kiadó Pátkai Pál Budapest, 1931

A “Névtelen szellem” imája 3
Bevezetés. Az élet célja 5
A szentlélek
A Szentlélek szózata 17
Az örök Jó fokozatosan tért hódít a hívő lelkében 40
A Szentlélek munkája 43
A Szentlélek munkásai 46
A szeretetből végzett munka értéke 49
A kegyelem
A kegyelem törvénye 53
Egyedül Isten kegyelmében bízhatunk 69
Krisztusban Isten kegyelme szállott a földre 72
A szenvedés a kegyelem eszköze 74
Törvény és kegyelem 78
Akiknek egy eszményük van 80
Ahol nincs Isten, ott nincs élet 82
Ragadjátok meg a kegyelem ajándékát! 85
A szeretet
A szeretet a legfőbb jó 89
A szeretet mint összetartó erő 92
Másokat szeretni: boldogság 95
Az igazi szeretet: áldozat 97
Az Úr áldozata a legnagyobb szeretet 104
A leghatalmasabb erő: a szeretet 104
Isten akaratának betöltése az, hogy egymást szeressük 108
A jóság termi a legértékesebb eredményeket 108
Az igazi felebaráti szolgálat 111
Az őrszellemek szeretete 113
A legszentebb kötelesség 116
Az igazság
Isten igazsága más, mint az emberek igazsága 118
Krisztus a legfőbb igazság 122
Az áldozat isteni igazság 124
Legyetek igazak és szeressétek egymást! 127
Az igaz érték nem vész el 130
Ne legyetek felette igazságosak! 132
Az élet mindenben igazságot szolgáltat 134
Az őszinteségről 137
Legyetek óvatosak az őszinteséggel! 140
Ne bizakodjatok a lerögzített emberi igazságokban! 142
Ne dédelgessétek hibáitokat! 145
A földön minden csak utánzat 148
Mindnyájan tört tükördarabok vagyunk 150
Élet és küzdelem
Ujjászületés 155
Isten nevelő rendszere az életben 164
Az élet vágyakból áll 166
Minden küzdés megtermi gyümölcsét 169
Maradandó értékekért küzdjünk! 172
Az élet fejlesztő iskolája 175
A világosságért küzdeni kell 179
Éljetek mértékletesen! 181
Engedjük magunkat Isten által vezettetni 183
Legyünk alázatosak, ha haladni akarunk 186
Mozgás az élet kifejezője 189
Mindenben, ami felemelő, Isten lelke él 193
A csüggedőkhöz 194
Ne várjatok azonnal való eredményeket 195
A halálról 197
A gazdagság terhe 199
A megtérés
A bűnbocsánatról 203
A bűnök máról holnapra nem válnak erényekké 206
Béketűréssel Isten felé 207
Aki kinőtt a föld porából 210
A szellemi fejlődés föltételei 212
A terméketlen fügefáról 216
“Mindenek szabadok nékem, de nem mindenek használnak…” 217
Felelősség az igazság szellemével szemben 219
Minden ember a mi énünknek egy része 223
A jó szolgálata
A legkisebb jóért is küzdeni kell 226
Minden jó megmarad örökre 230
Éljetek hitben és legyetek igazak! 232
“Munkálkodjatok míg nappal vagyon” 226
Gyakoroljatok elnézést ítélkezés helyett 238
Az emberszólásról 240
Vigyázzatok a nyelvetekre! 243
A langymelegség a közönyösség takarója 247
A szorgalmas árta-lelkek 249
Amit kevesen tudnak elérni 251
Mindenki abból ad, amije van 252
Az élet célja a fejlődés 255
“Akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál” 257
A végzet
Engedjétek magatokat Isten által vezettetni 261
Isteni végzet: mindnyájunk üdvözülése 265
Minden igaz jó diadalra jut 267
Minden vétség meghozza büntetését 269
A szabadakarat 272
Gyilkosság és halálbüntetés 275
A földi élet csak átmeneti állapot 278
A spiritizmus
A spiritizmus célja az utolsó óra munkásait összeszedni 281
A spiritista munka föladata 286
Nem kell vakon hinni a szellemeknek 288
Amikor a vak vezeti a világtalant 290
A médium mint az igazság tükre 292
A spiritizmus nem való mindenkinek 295
A spiritizmus és a társadalom 298
A propaganda ellen 303
Ne bálványozzatok senkit! 305
A helyes magatartás egymással szemben 307
A törvényesen leélt élet eredménye 310
A szellemhívők szolidaritása 312
Az igazi őszinteség 315
Miért nem kell mindenkinek médiumitásra törekednie? 318
Vegyes közlemények
Az érzés nagyobb érték, mint a tudás 319
A természetellenesség szomorú következményei 322
A lélek különböző hangulatairól 326
Kinek segíthetnek a szellemek? 328
A lélek hétköznapi és vasárnapi ruhája 330
Miért volt Péter az első? 332
Az áldott kéz 334
Az égő áldozatról 336
A szellemek szeretetéről 337
Látományok 337
Az igazi testvéri szeretetről 341
A hangok hatásáról 342
A szerelemről 344

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Pinterest