A Névtelen Szellem Közleményei III. – 1934

Szerző: nevtelensz Közzétéve:

Én vagyok a Névtelen szellem. Isten szent nevében leeresztem a szeretet szálaiból szőtt hálót az élet sötét hullámai közé, hogy ennél fogva a ti szíveteket, lelketeket összekössem, és fogva vigyem, foglyul vigyem a mi Urunk Jézus Krisztusnak lábaihoz. Ismertek engem és mégsem ismertek; kerestetek engem, és mégsem találtatok. Kereslek én is titeket. Keresem – nem a ti mulandó földi életre előhívott éneteket – hanem keresem az örökkévalóságra alkotott szellemeteket, hogy azt felfogjam és felemeljem érzésekben arra a magaslatra, ahol tisztán megismerhetitek, megláthatjátok a ti Uratokat, Megváltótokat. Hogy a ti lelketekbe beleírjam az ő nevét, a ti lelketekben kialakítsam, megrajzoljam az ő alakját, hogy előttetek legyen, hogy amikor titeket a megpróbáltatások megráznak, amikor a lelketek el van foglalva az élet nehéz kérdéseivel, mindenkor megtalálhassátok Őt – nem kint a világban, hanem a ti saját lelketekben.

*

A továbbiakban pedig kérlek titeket, hogy az én Uramnak parancsát tekintsétek mindnyájatok részére kötelességnek; nem szó szerint való kötelességnek, amely teherként nehezedik a ti lelketekre, hogy szeressétek egymást, hanem érzés szerint igyekezzetek egymásban az Isten gyermekét és az üdvösségre elhívott lelkeket látni. Mert mindnyájatokat elhívott az Úr, hogy egybe gyűjtsön titeket egy cím alatt, egy törvény alatt, amelyet ti egymásra és a világra sugároztok szét és ez a szeretet törvénye. Nektek mindnyájatoknak bizonyságot kell tennetek Róla azáltal a szeretet által, amelyet ti egymásra és a világra szétsugároztok.

részlet a könyv Bevezetőjéből

III. kötet
Kiadó: A Szellemi Búvárok Pesti Egylete, 1934

Beköszöntő 3
Imák
Az Atyához 19
A Megváltóhoz 19
Máriához 20
Karácsony 21
Húsvéti ima 22
Pünkösdi ima 24
Mély lelki bánatban 24
Ima a bűnös emberiségért 25
A szenvedő szellemekért 26
Kisebb közlemények
Tegyük Isten kezébe sorsunkat 27
Keressétek az Isten igazságát 30
Isten törvényének munkája 31
Az Isten iránti engedelmesség a haladás legbiztosabb útja 33
Boldogok, akik Istennek élnek 35
Bízzátok magatokat Istenre 37
Legyetek hűek az Úrhoz 41
A Krisztus szerint való igazságról 44
A Szentlélek munkája 47
Ki az igazság szelleme? 48
Nagycsütörtökre 50
Krisztus törvénye felbontja a kárma törvényét 54
Szeressétek egymást 58
Az igazi testvéri szeretetről 60
A szeretet mindig szerez társakat az életúton 62
A szellemek szeretetéről 65
Legyetek jók! 66
Legyetek hasznára a világnak! 69
Az igazaknak minden javukra válik 72
Az igazságról 76
Legyetek alázatosak! 79
“A lélek kész a jóra, de a test erőtelen” 82
Mindenki tényezője lehet mások boldogságának 84
Milyen legyen a spiritista magatartása? 86
Mindenki beírja nevét a történések könyvébe 88
A bűnbocsánatra és a kegyelemre mindenkinek szüksége van 92
A vágyakról 96
A vágyak alakulásáról 99
A vágyvilágról 103
A hatnivágyásról 107
A szokás hatalma 108
A kétféle tévedésről 112
Miért kell szenvedni? 114
Hogyan viselkedjünk a szenvedő szellemekkel szemben? 116
A fejlődés küzdelemmel jár 120
A médiumitásról 124
A médiumi közlekedésről 126
A fluidok megnyilatkozása 127
A gyülekezet tagjaihoz 129
Látszat és valóság 130
Nem a külsők, hanem a bensők határozzák meg boldogságunkat 134
A külsőségek értéktelensége 139
Ne ragaszkodjatok formai igazságokhoz 143
Kárma és kegyelem 147
Minden lélek egyénesülni törekszik 150
A csüggedőkhöz 152
Buzdítás 153
Mikor törvényes a fegyver használata? 154
A gyilkosságról 155
Nagyobb, részletes tanítások
Az alázatosságról 157
A Szentlélek ünnepén 165
Mária Magdolna: a bűnbocsánat bizonysága 181
Jézus és a két lator 195
Nem végnélküli az Úr türelme 204
A földi élet jelentősége 212
Férfi és nő 222
A hiúságról 236
Tulajdonjog és szerencse 262
Aforizmák

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Pinterest