Titkos tanítások I. 1936

…az a véleményem, hogy ezek a manifesztációk minden részletükben csak olyanok előtt lesznek teljes mélységükben érthetők, akik kedves Vezetőnk összes könyveit — különösen a Kegyelem Törvényvilágát — gondosan áttanulmányozták, és a bennük lefektetett világosságot már magukévá tették. Az ilyenek előtt az is nyilvánvaló lesz, hogy ez a mű a spiritizmus egész irodalmának eddigi legmagasabb rendű kijelentése, úgyszólván a Szentléleknek az emberiség sorsába, annak megmentése érdekében váló beavatkozása, amiért hálával kell leborulni Isten előtt, aki veszendőbe indult gyermekeiért ilyen mindenen túláradó szeretettel még egyszer lehajol, mielőtt a menny kapui bezárulnának.
Pátkai Pál a kötet szerkesztője

Szerző: nevtelensz | Közzétéve: telt el a közzététel óta
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Pinterest