Elszórt kalászok I. – 1940

Szerző: nevtelensz Közzétéve:

Elszórt kalászok I.

A “Névtelen Szellem” 1933-1939. évi kisebb tanításainak gyűjteménye (Lajos szellem tanításaival kiegészítve) Eszter médium útján I-II. kötet.

Lajos szellem Eszter duálszelleme. Bővebben ismertetve a „Médiumi élmények”-ben

Pátkai Pál bevezetője mindig tartalmaz fontos gondolatokat azokról a könyvekről, aminek szerkesztője volt. Most sincs másképp, így olvassuk.

Kedves szellemi Vezetőnk, a „Névtelen szellem” szokásos kifejezését használtam fel e könyv címéül: Elszórt kalászok. Bár ő minket, szellemhívőket jelöl ezzel a kifejezéssel, de úgy gondolom, hogy ez mint cím erre a gyűjteményre is nagyon ráillik, mivel az ebben foglalt rövid közlemények igazán olyanok, mint az elszórt kalászok, egyrészt, mert ezeket úgy gyűjtöttem össze Eszter médium régi füzeteiből. íróóráinak produktumaiból, egyes transzban kapott megnyilatkozásokból, stb., stb., hogy lehetőleg semmi el ne kallódjék azokból a szellemi kincsekből, amelyekkel a Névtelen szellem gazdagítja e hanyatló kor hinni és megigazulni vágyó emberlelkeit, másrészt, mert ezek a rövid közlemények telve vannak olyan szellemi és lelki igazságokkal, amelyek éppúgy alkalmasak a lélek táplálására és felerősítésére, mint a búzaszemek, amelyekből a testünk legfőbb tápláléka, a kenyér készül. Ebbe a gyűjteménybe fölvettem Eszter médium lelki másának: Lajos szellemnek (Lajos szellem Eszter duálszelleme, ővebben ismertetve a „Médiumi élmények”-ben), mélyenjáró fejtegetéseit is, amelyekből szintén nagyon sok hasznos okulást meríthet az olvasó.

Részlet Pátkai Pálnak a kötet szerkesztőjének előszavából

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Pinterest