Hit, remény, szeretet – 1938

Szerző: nevtelensz Közzétéve:

Hit, remény, szeretet – A Névtelen Szellem kinyilatkoztatásai Eszter médium útján

HIT, REMÉNY, SZERETET NÉVTELEN SZELLEM BÖLCSÉSZETE ESZTER MÉDIUM

I. HIT

1. A hit iránya
A Föld kétféle iránya, s az ember a válaszúton. – Az Úr Jézus az iránymutató. – A szellem a maga akaratával ezernyi testöltésen keresztül sem tudna visszatalálni a helyes útra. – A törvénytelen megmozdulás Isten akaratának megvalósulását akadályozza meg. – Az élettel Isten Önmagát ajándékozza az embernek. – A mulandó élet munkájának óriási jelentősége. – Isten kegyelme nélkül a lélek a jót fel sem ismerheti. – Alacsonyabb és magasabb rendű munka. Az élet minden egyes napjának öröme


2. A hit jutalma
A munka definíciója. – A zűrzavart rendező isteni erők. – Nem a munka fokozata, hanem az elvégzés lelkiismeretessége minősíti a lelket. – A csüggetegség a hit hiánya. – Akinek Isten jutalmat ad, azt kemény csomagolásban juttatja hozzá


3. A hit tartalma
A spiritizmus igazi célja. – A testvér szó benső jelentősége. – A lényeges és a lényegtelen különválasztása. – A félmegtérés veszélye. – A jövő élet alkalmaira számítani nem lehet. – Minél többet tud valaki, az ellentét annál körmönfontabban környékezi meg. – Az összetartás ereje


4. Hittel az örök élet útján
Az élet célja: Isten. – Egy-egy földi élet arra való, hogy benne a szellem az élet értékeit megkeresse. – Az igazak jutalma. – Csak Istennel lehet nagyot véghezvinni. – A szellemvilággal való összekapcsolódás veszedelmes a felületes lelkek számára. – A propaganda káros volta. – Aki egy-egy kiválasztott erényt túlzottan gyakorol a többi erénnyel szemben, az leküzdhetetlen áramlatot sűrít maga köré. – Csak a hit erejével küzdhető le az ellentétes fluidok


II. REMÉNY

1. A reménység örök értéke
Isten az ő gondolatait és céljait szellemgyermekei által hajtja végre. – Amit alkotunk, az a mi sorsunk. – A hit mögött abszolút igazságot érez a lélek. – Minden lélek reményei megvalósulnak. – Amikor a látható eredmény elmarad. – A lélek csüggedése. – A láthatatlanban feltalált eredmények. – Az ellentét törekvése: az éltető reménység eltakarása. – Amitől senki meg nem foszthat bennünket


2. Isten ígéretei I.
A Paradicsomból való kiűzetéskor kapott ígéret. – A reménység a lélek éhsége. – Az ígéret nem a szellemeknek, hanem az embereknek adatott. – Isten folytonosan ad Magáról életjelt. – Istennek nincs szava ahhoz, aki bűnben él. – Isten minden megtérőt nevén szólít. – Isten a Földön van hozzánk legközelebb, nem a szellemvilágban. – Isten mindenkinek azt adja, ami az ő haladására nézve a legüdvösebb


2. Isten ígéretei II.
Krisztus ígérete azoknak szól, akik hittek az ő beszédének. – A világokat és szférákat ércnél áthatolhatatlanabb elvek választják el egymástól. – Mit kell érteni az Ur e kijelentése alatt: helyet készítek nektek?” – Kik vannak beírva az élet könyvébe? – Kik tartoznak együvé minden népen, fajon, téren és időn keresztül? – A jó örök diadalának bizonyos volta. – Akiket az Ur elpecsételt Magának


III. SZERETET

1. A szeretet mindenható hatalma
Kik vannak az üdvösségre elpecsételve? – Ennek kritériumai. – A hit és remény definíciója. – A hit és remény hivatása. – A szeretet meghatározása. – A szeretet megnyilatkozásai a természetben. – Isten szeretete a szépségeken keresztül. – Isten szeretetének hatása alatt napról napra számottevőbb tényezőjévé válik a lélek a világnak. – A szeretet: szolgálat. – Hogyan lesznek a hivatottakból választottak? – Csak a szeretet fordíthatja meg a világ tengelyét. – A szeretet körforgása. – Mindenen Isten képe van. – A szeretet dicsőséges diadala


2. A szeretet fokozatai
A szeretet a lélek fejlettségének fokmérője. – A Föld a szeretet iskolája. – Isten Önmagát adja a szeretetben. – A szeretet első megnyilvánulási alakja: a szánakozás. – Második a részvét. – Harmadik a könyörületesség. – Azután az irgalmasság. – A következő a megbocsátás. – Isten a mi sebeinket a maga testéből gyógyítja meg. – Akinek a bűneit Isten megbocsátotta, az többé nem vétkezhetik. – Aki nem tud megbocsátani, az nem tarthat igényt Isten bűnbocsánatára. – Mikor gyógyul meg az emberi lélek?


3. A szeretet helyes alkalmazása
Nem kell folyton-folyvást szeretni „akarni”. – Az igazi szeretet nem „kötelesség”, hanem öröm. – Mindenki lelkében mindenki számára van bizonyos rész fenntartva


4. Szeretet és szerelem
Az ember legmagasabb rendű érzése is a Földből táplálkozik. – A gyermek szeretete nem valódi szeretet. – A szerelem kibontakozása. – A szerelmi hűség óriási fontossága a lelki fejlődés szempontjából. – A tisztes hűséggel leélt házasságból származó utódok tökéletesebbek lesznek a szülőknél. – A tisztes házasélet ragyogó eredményei a szellemvilágban


5. Érzékiség és duáltörvény
Az érzékiség a duálszerelem oszlásnak indult hullája. – Ádám és Éva allegóriája. – Az anyag a gonosz elv tartálya. – A házasság a duálszeretet helyettesítő formája. – Mikor megengedett az elválás? – Az érzékiség túlhajtásának végzetes következményei. – A fejletlen duálszellemek elsuhannak egymás mellett. – A gyermekáldás elleni védekezéssel az ember visszaveti önmagát a szellemi fejlődés útján. – A család a szellem növekedésének melegágya.-Az anyai szeretet magasztos hivatása. – A becsülettel felnevelt gyermekek hathatós bizonyságok az örök Bíró ítélőszéke előtt


6. A házasság szellemi jelentősége
A házasság szentsége. – Az egyetlen házasságbontó indok, – Az érdekházasság szellemi szempontból bűn. – A rábeszélés alapján kötött házasságok. – Amikor a házasság rabbilincs. – A becsületes házasságok népek, nemzetek felemelő alkalmatosságai

Papp Eszter (Eszter médium) Kőröshegyen született 1882 december 13-án. Élete örök példa az Isten országába vezető út keresésében, megértésében. Mert 64 év munkás élete (31 éves korától haláláig) ebben telt el – 1913 és 1977 között. „Kérjetek és adatik! Zörgessetek és megnyittatik…” Jézus Krisztusnak ez a felhívása teljesedett be életében a médiumitás által, melyet a vigasztalás angyalaival írás formájában és beszélgetve az Örök Életre elhívott emberi lelkek hazavezetésére kapott. (Molnár Szilárd)

Hit, remény, szeretet – A Névtelen Szellem kinyilatkoztatásai Eszter médium útján

Kiadó: Szellemi Búvárok Pesti Egylete
Szerkesztette: Pátkai Pál
Első kiadás: 1938 Szellemi Búvárok Pesti Egylete
Második kiadás: 1999 Molnár SzilárdKonstantin
184 oldal
ISBN: 963640173X

Hit, remény, szeretet Letölthető könyv

1913 1929 1931 1934 1935 1936 1938 1939 1940 1942 1982 A kegyelem törvényvilága A mai kor vallása A Névtelen Szellem Közleményei A Névtelen Szellem Közleményei I. A Névtelen Szellem Közleményei II. A Névtelen Szellem Közleményei III. Az evangéliumi spiritizmus I. Az evangéliumi spiritizmus II. Az evangéliumi spiritizmus III. Böhm Mihály Cleveland Duáltörvény Elszórt kalászok I. Elszórt kalászok I.-II.-III. Elszórt kalászok II. Elszórt kalászok III. Eszter médium Evangéliumi Spiritizmus I-ÍII-III. hangoskönyv Hit remény szeretet kereszt Krisztus Kárma és kegyelem Megváltó Mikor a lélek ünnepel Molnár Szilárd – Konstantin Névtelen Szellem Pátkai Pál Szellemi Búvárok Pesti Egylete szeretet szeretet iskolája Titkos tanítások I. Titkos tanítások II. Titkos tanítások III.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Pinterest