Evangéliumi spiritizmus III. – 1936

Minden fájdalom egykor Istentől nyújtott öröm volt. * Az okos hit és az okos szeretet. * Az alázatosság szükségessége. * A Névtelen szellem szeretete tanítványaihoz. * A nagy ígéret. * A mennyei javak eltékozlása a dicsekvés által. * A tanítvány szükséges erényei. * Munkálkodás a passzív erők terén. * A Bővebben……

Szerző: nevtelensz | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Duáltörvény 1942

Az ember egész életét, mégpedig nemcsak a földi, hanem az örökéletét is determináló két legfőbb kapcsolat: az Istennel és a saját lelki másával való összeköttetése. Első pillanatra talán különösnek tűnhetik föl ennek a két viszonylatnak fontosság tekintetében közvetlenül egymás mellé állítása, de ha a dolog lényegébe mélyebben beletekintünk, ki fog Bővebben……

Szerző: nevtelensz | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Evangéliumi spiritizmus II. – 1936

A II. kötet páratlan szellemi élményt nyújt, – eddig soha nem hallott ismereteket ad az ószövetség „indulásától” a Tízparancsolat magyarázatáig. Hihetetlen mélységeket tár fel az egyes parancsolatok hátteréről és a Gondviselés „logikájáról”. Az is kiderül, hogy milyen felszínes a hitünk, és milyen nagyjelentőségűek az egyes parancsolatok, melyek messzemenőkig a bukott ember megmentésére Bővebben……

Szerző: nevtelensz | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Evangéliumi spiritizmus I. – 1935

Sokan csodálkoznak azon, hogy a spiritizmus mind nagyobb és nagyobb teret hódít magának. Pedig ez természetes dolog. Hiszen azt a kort éljük, amikor az emberek látni kívánnak, hogy higyjenek. Az emberiség értelmi világa szédületes tempóban bontakozik ki; az ismeretek a mikrokosmos és a makrokosmos felé úgyszólván napról-napra tágulnak s ezzel Bővebben……

Szerző: nevtelensz | Közzétéve: telt el a közzététel óta
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Pinterest